Planerad valpkull någon gång under våren 2022. 

Återkommer längre fram med tilltänkt hane.